ეთიკის საბჭოს წევრები

ბესარიონ ტატიშვილი (თავმჯდომარე) 599 54-40-08 vistat@mail.ru
თინათინ ერისთავი 577 52-08-15 guram_abuladze@mail.ru
გიორგი მარგიშვილი 233-78-29(ბ); 577 71-07-03 giorgi.margishvili@yahoo.com
გიორგი შაიშმელაშვილი 222-17-36(ბ); 599 50-38-07 gia.shai@hotmail.com
სალომე ბოჭორიშვილი 274-56-93(ბ); 595 93-98-21 bochorishvili_salome@mail.ru
თეიმურაზ ჯორჯაძე 222-56-28(ბ); 599 22-56-28 jordjazet@yahoo.com

განცხადებები

ახალი განცხადება არ დამატებულა