აჭარის ფილიალი

2017 წლის 14ოქტომბერს ქ. ბათუმში გაიმართა საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის აჭარის ფილიალის არჩევნები.

სრულად იხილეთ ლინკზე


 

 

2017 წლის 6 ივნისს ქ.ბათუმის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, გაიმართა ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დავალების განხილვა. განხილვაზე მოწვეულნი იყვნენ, როგორც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე პრაქტიკოსი არქიტექტორები. სურათები იხილეთ ბმულზე