რაინდ არქიტექტორთა კლუბი

† ტარიელ ქუთათელაძე - 2001

გივი თოდაძე - 2011

† გიორგი ქურდიანი - 2012

 

ვახტანგ ცუხიშვილი - 2012

გრიგოლ ჯაბუა - 2012

გელა ჯაფარიძე - 2012

ვახტანგ დავითაია  - 2014

გიორგი ბათიაშვილი - 2014

გივი ჯაფარიძე - 2014

ლევან ბერიძე  - 2014

ბიძინა სუმბაძე - 2014

ანრი ყრუაშვილი - 2014

† გივი ბერიძე  - 2014

 გივი შავდია - 2014