არქიტექტორთა საერთაშორისო დღე

by Administrator on Mar 1, 2016 ROOT 1908 ნახეს

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი აცხადებს მასალების მიღებას ყოველწლიურ პროფესიულ კონკურსზე ზემოთ დასახელებულ ნომინაციებში.

-განაცახადი და საკონკურსო მასალა წარდგენილ უნდა იქნეს არქიტექტორთა კავშირში 2016 წლის 30 სექტემბრის 17:00 საათამდე.

- კონკურსის დებულების, წარდგენის წესის და სხვა მოთხოვნების დარღვევით ნამუშევრები კონკურსზე არ დაიშვება.

-კონკურსთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე მიმართეთ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირს (დ.აღმაშენებლის გამზირი 89/24, III სართული). ტელ: 291 01 16; 568 910 116.

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის გამგეობა

საკ სიახლის წყარო: http://archunion.ge/ka/6-architectsday.html

ავტორი