სსს- საბჭოს შეხვედრა

by Administrator on Jan 5, 2016 ROOT 1431 ნახეს

ქალაქ თბილისის გენერალური გეგმის სრულყოფის პროექტის შემუშავების პროცესში,  პროფესიული ჩართულობის უზრუნველყოფის და მასში საზოგადოებრივ ინტერესთა ინტეგრირების, აგრეთვე, სამომავლოდ გენერალური გეგემის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის მიღწევის მიზნით, 2015 წლის 1 ოქტომბერს „სითი ინსტიტუტი საქართველოსა“ და საქართველს არქიტექტორთა კავშირის ინიციატივით დაფუძვნდა საზოგადოებრივ - სამეცნიერო  საკოორდინაციო საბჭო.
2016 წლის 4 ინვარს, საბჭოს ფორმატში, გაიმართა შეხვედრა გენგეგმის ჯგუფთან. განხილულ იქნა, გენგეგმის დავალებით გათვალისწინებული, პირველი ეტაპის მიხედვით შესრულებული სამუშაები.

საკ სიახლის წყარო: http://archunion.ge/ka/3-sabchosshexvedra.html

ავტორი